معاملات مناقصات

مناقصه خريد لوله و مرمت و لايروبي قنات در شهرستان خنداب
آگهی استعلام قیمت(مطالعه كانالهاي شهرستان خنداب و محلات)
آگهي استعلام قيمت سرويس اياب و ذهاب كاركنان
آگهی استعلام قیمت(شهرستان خنداب روستای مهرعلیا)