افتتاح طرح آبیاری تحت فشار

روز دوشنبه مورخ 91/3/22طرح آبیاری تحت فشار روستاهای فوران و دیناری در سطح بیش از 40 هکتار با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و نهصد میلیون ریال و بهره برداری از جدول گذاری انتقال آب روستای دهنو با اعتبار 140000000ریال و بطول 450 متر با حضور فرماندار محترم شهرستان خنداب و مسئولین افتتاح گردید.