ديدار باامام جمعه(شهرستان خنداب)

احتراما ، درپنجمين روزازهفته جهادكشاورزي مدير،امام جماعت وجمعي ازهمكاران مديريت جهادكشاورزي اين شهرستان با امام جمعه محترم ونماينده ولي فقيه درشهرستان خنداب ديدارنمودند دراين ديدارابتداآقاي مهندس شريفي مديرمحترم ضمن سلام وتبريك بمناسبت هفته جهادكشاورزي گزارشي ازفعاليت هاي مديريت رااعلام نمودند وازامام جمعه محترم جهت رفع مشكلات بخش كشاورزي همكاريهاي لازم راخواستارشدندوپس ازايشان امام جمعه محترم شهرستان ضمن خيرمقدم وتقديروتشكروهمچنين تبريك بمناسبت هفته جهادكشاورزي به همه كاركنان جهادسازندگي وكشاورزي سابق وجهادكشاورزي فعلي وبخصوص كشاورزان عزيزكه ازولي نعمت هاي ماهستند وهمچنين درمورد نام گذاري اين روز كه به فرمان امام خميني(ره) انجام شد صحبت هاي كلي ايراد فرمودند ودرپايان عكس بعنوان يادبود گرفته شدكه بپيوست حصورتان ارسال مي گردد.