عطر افشاني و گلباران مزار شهدا

با حضور پرسنل مديريت جهاد كشاورزي در بعدازظهر روز پنج شنبه مزار شهداي شهر خنداب عطرافشاني و گلباران گرديد.