همايش شوراها و دهياران به منظورآشنايي باقانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغي

همایش مورخه  12/12/92 رأس ساعت ۹صبح درخصوص آشنایی باقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها باحضورآقایان غلامی معاون محترم  فرماندار شهرستان خنداب وعبداللهی دادیار محترم دادگستری خنداب و دکترهاشمی وعباس زاده ازمدیریت محترم اموراراضی سازمان و شریفی مدیرمحترم ؛ فرهادی معاون محترم فنی وبهرامی و  زمانی از کارشناسان محترم اموراراضی وچگینی ازمرکزاناج ونعیمی نسب مسئول ترویج جهادکشاورزی و رئیس شوراها و دهیاران محترم روستاهاوشوراهای شهروبخش شهرستان خنداب درسالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. ابتدای همایش ‍پس از تلاوتی چند از کلام الله مجید آقای شریفی مدیر محترم جهادکشاورزی ضمن خیرمقدم و تقدیروتشکرازدعوت شدگان حاضردرهمایش بطورمختصرتوضیحاتی درمورد تغییر حفظ کاربری اراضی ایراد نمودند و‍‍‍‍‍پس ازایشان آقای غلامی معاون محترم فر مانداری تذکرات لازم رابه شوراهاودهیاران روستاهامورد ساخت وسازهای غیرقانونی درخارج ازمحدوده  شهرهاوروستاها شهرستان یادآورشدند ‍وسپس دکتر هاشمی کارشناس محترم اموراراضی سازمان بطورمفصل درموردقوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واهمیت آن وتبات رعایت نکردن به قانون توضیحات لازم را ایراد نمودند ودرآخر اقای عبداللهی دادیارمحترم دادگستری درمورد تخلفات تغییرکابری وهمچنین قانون حفظ تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها توضیحات لازم را ایراد نمودندودرپایان به پرسش وپاسخ مدعوین پرداخته شد

ابتدا آقای نظری رئیس شورای بخش مرکزی خنداب درمورد آموزش واطلاع رسانی به روستائیان وتخطی ازقانون تغییرکاربری برای مسئولین امر یادآورشدندوخواستار افزایش وسعت  طرح هادی روستاها شدند وپس ایشان آقای احمدی دهیارروستای خانقاه یکی ازعلل تخطی تغییر کاربری وساخت وسازهای غیر مجاز را نامناسب بودن طرح هادی روستاها عنوان نمودند . سپس به سوالات  حاضرین پاسخ های لازم داده شد٬ دربین برنامه کلیپ آموزشی صوتی وتصویری که توسط ترویج مدیریت  جهادکشاورزی تهیه شده بود پخش شد .همایش رأس ساعت 30/10 باذکر صلوات به پایان رسید.