نتایج نظرسنجی

نظر شما درباره این سایت چیست؟
عالی %28 2
خوب %28 2
متوسط %42 3
مجموع نظرات: 7